Ettevõttest

Missioon

Pakkuda toimivaid innovaatilisi ja tehnilisi lahendusi lisaseadmete valmistamisel ehitusmasinatele. Oleme oma tootmisprotsessis paindlik, mistõttu suudame leida ja pakkuda lahendusi, mis täidavad kõik kliendi ootused ja vajadused.

Visioon

Kindlustada ettevõtte stabiilsus läbi individuaalse lähenemise kliendile tagamaks pikaajaline ja hea koostöö. Arendame pidevalt oma toodete kvaliteeti ja teenuste efektiivsust. Läbi tootearenduse suurendame meie ettevõtte väärtust.

Tegevuspõhimõtted

Pomemet OÜ tegevuspõhimõtted on:

  • olla maksimaalselt kliendikeskne,
  • pakkuda toimivaid innovaatilisi ja tehnilisi lahendusi,
  • pidada kinni tarneaegadest,
  • hoida optimaalset kvaliteedi ja hinna suhet,
  • täita ettevõtte tegevust ja tööstusharu reguleerivaid kehtivaid õigusakte ning norme,
  • järjepidevalt parendada oma juhtimissüsteemi toimimist

Meie tegevuse tulemus on kvaliteetne, kui klient on toodete ja teenindusega rahul ning see on saavutatud majanduslikult ökonoomselt.

Ajalugu

Oleme Eesti turul tegutsenud juba 1996. aastast, seega täitub peagi meie 20. tegevusaasta. Meie peamiseks tegevusalaks on ehitus ja kommunaalmasinatele lisaseadmete valmistamine – lumesahad, ekskavaatorite kopad, esikopad, kiirkinnitused, asfaldilõikurid, tõstekahvlid ja kaablisahad.

Tänaseks on toodangu maht pidevalt suurenenud ning täiustunud ja vastab ühtlasi kõige rangematele kvaliteedinõuetele. Meie üldstrateegiaks on olla maksimaalselt kliendikeskne - pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, pidada kinni tähtaegadest ning hoida optimaalset kvaliteedi- ja hinnasuhet.

Toodete täiustamine ja uute toodete väljatöötamine toimub koostöös klientidega, kus pearõhk lasub usaldusel ja koostööl. Kvaliteedi integreerimiseks äritegevusse kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardit ISO 9001:2015.

Helista +372 509 2970
Kirjuta meile info@pmc.ee